Wolna Strefa

Regulamin

REGULAMIN WEWNĘTRZNY KLUBÓW WOLNA I MŁODA STREFAI. W Klubie Wolna i Młoda Strefa można:

-    brać udział w zajęciach rekreacyjnych organizowanych w Klubie przez 6 dni w tygodniu (pon. – sob.);
-    bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach sekcji zainteresowań (plastycznej,       radiowej, sportowej, capoeiry, tanecznej, gier, wizażu, itp.);
-    uczyć się i otrzymywać bezpłatne korepetycje;
-    wdrażać w życie Klubu własne pomysły (zaakceptowane przez wychowawców);
-    uzyskiwać wsparcie ze strony wychowawców w rozwiązywaniu własnych problemów.

II. Obowiązki w Klubie:

-    bezwzględnego stosowania się do poleceń wychowawców;
-    poszanowania godności koleżanek i kolegów;
-    dbania o sprzęt będący na wyposażeniu Klubu;
-    sprzątania użytkowanych pomieszczeń;
-    wzajemny szacunek i troska o społeczność klubową.

III. Czego w Klubie nie wolno!!!:

-    przychodzić wpływem alkoholu oraz wnosić i pić alkohol na terenie Klubu;
-    przychodzić pod wpływem środków odurzających oraz wnosić i zażywać ich na terenie Klubu;
-    palić papierosów (na terenie Klubu oraz w jego obrębie!!!);
-    stosować przemocy fizycznej i słownej wobec rówieśników;
-    przeklinać.

Konsekwencją łamania regulaminu może być zawieszenie
albo wykluczenie ze społeczności klubowej!