Wolna Strefa

Debeściaki

DEBEŚCIAKI ROKU 2017

Serdecznie zapraszamy do aktywnej działalności w Klubie oraz pomocy wychowawcom, a także do udziału w sekcjach zainteresowań, organizowanych zajęciach i wyjazdach.

Każda aktywność będzie nagrodzona punktacją, która zostanie zsumowana, a osobę z największą ilością punktów nagrodzimy:)

 

ZACHĘCAMY DO AKTYWNOŚCI!!!