Wolna Strefa

Kadra

EWELINA RYSIAK - Kierownik klubu, wychowawca. Ukończyła Pedagogikę ze specjalnością logopedia. Początkowo pracowała w klubie Wolna Strefa w Przededworzu w charakterze wychowawcy. Interesuje się sportem oraz literaturą. Prowadzi sekcje wizażu, sportową i komputerową.

 

 

 

Kamila Nowak - wychowawca - Zajmuje się sekcją radiową, kulinarną oraz plastyczną. Interesuje się sportem oraz lubi prowadzić zajęcia plastyczne. Ukończyła studia o kierunku ekonomicznym w WSU Kielce. Posiada kurs Opiekuna dziecięcego.

 

 

Wychowawcy którzy z nami byli:

Anna Garczyńska - Kierownik klubu, wychowawca. Ukończyła Pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą
z arteterapią oraz Interwencję Kryzysową na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Początkowo pracowała w klubie Wolna Strefa w Przededworzu w charakterze wychowawcy, a później wolontariuszki. Do jej zainteresowań należą : zajęcia manualne, plastyka, psychologia w relacjach interpersonalnych.